Czy muszę używać dłuższych lub krótszych ramion mieszających do mieszalnika 300 l?

Należy zmierzyć wysokość od dołu bębna do góry górnej płyty:

  • W przypadku starszych maszyn: ok. 42 cm do górnej płyty = długie ramiona i wał
  • W przypadku nowych maszyn: ok. 39 cm do górnej płyty / 41 cm włącznie z górną płytą / górna płyta jest zrównana z krawędzią bębna = krótkie ramiona i wał