GDZIE ZNAJDĘ NUMER SERYJNY NA MOIM MIESZALNIKU O WYMUSZONYM DZIAŁANIU?