Jak konserwować i czyścić mieszalnik o wymuszonym działaniu

Mieszalnik należy wyczyścić po każdym użyciu.

Należy pamiętać o tym, aby podczas czyszczenia demontować ramiona mieszalnika, aby nie doszło do zaklinowania się materiału między wałem/osią ramion mieszalnika.

UWAŻAĆ, aby do elementów elektrycznych nie przedostała się woda.

Ponadto należy pamiętać o tym, aby regularnie smarować maszynę.

Jeśli pielęgnacja mieszalnika była nieprawidłowa i w maszynie znalazło się dużo twardego materiału, dobrym rozwiązaniem może być użycie LEKKIEGO albo MIĘKKIEGO MŁOTKA.

Szczególne postępowanie w przypadku mieszania kleju/żywicy:

W przypadku mieszania kleju albo żywicy możliwe jest wypalenie albo wyczyszczenie bardzo gorącą wodą.
(Uwaga: na potrzeby mieszania żywicy/kleju należy stosować wyłącznie łopatki stalowe)

Czasami może dochodzić do zablokowania się kratki zabezpieczającej podczas mieszania żywicy/kleju. Można temu zapobiec, czyszcząc ją miękką szczotką i niewielką ilością rozpuszczalnika White Spirit między poszczególnymi procesami mieszania. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, można podgrzać kratkę opalarką albo palnikiem gazowym. Po zmiękczeniu materiału, powinno być możliwe jego usunięcie za pomocą metalowego urządzenia do usuwania tapet albo podobnego przedmiotu.

CZYSZCZENIE MIESZALNIKA O WYMUSZONYM DZIAŁANIU

Jak czyścić mieszalniki o wymuszonym działaniu SoRoTo®