Mój mieszalnik o wymuszonym działaniu nie uruchamia się...

Jak dowiedzieć się, dlaczego mieszalnik o wymuszonym działaniu nie chce się włączyć:

 • Sprawdzić przewód na całej długości, od gniazdka do maszyny. Czy występują jakieś pęknięcia? Czy maszyna jest podłączona do prawidłowego napięcia? Ponadto należy sprawdzić, czy przewód działa z inną maszyną.

 • Upewnić się, że przewód nie jest dłuższy niż 10 m. W przypadku korzystania z bębna kablowego należy upewnić się, że przewód został w pełni rozwinięty.

 • Jeśli konkretny mieszalnik o wymuszonym działaniu ma większy rozmiar, np. 200 L albo 300 L, należy skontrolować przełącznik faz i wyregulować go w razie konieczności.
  Regulacja przełącznika faz.

 • Sprawdzić, czy kosz zsypowy jest w pełni zamknięty, a wyłącznik bezpieczeństwa aktywowany. Maszyna nie uruchomi się przy otwartym koszu zsypowym albo nieaktywowanym wyłączniku bezpieczeństwa. 

 • Ponadto maszyna nie uruchomi się, jeśli wyłącznik bezpieczeństwa jest zbyt luźny albo ciasny.
  Regulacja wyłącznika bezpieczeństwa
  W przypadku modelu 65 Light wyłącznik bezpieczeństwa jest prostym metalowym elementem, który wyłącza maszynę w przypadku otwarcia. Można go wyregulować:

 • Skontrolować wyłącznik obwodu termicznego. Jeśli jest widoczny na wyłączniku obok przycisków start/stop, należy wcisnąć go i poczekać 30 sekund, a następnie ponownie nacisnąć start.

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności uruchomienie nadal jest niemożliwe, przyczyną może być uszkodzenie kondensatora albo całego wyłącznika. W takim wypadku należy przekazać maszynę serwisantowi albo elektrykowi znającemu maszyny SoRoTo®. Należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.