Gdzie znajdę numer seryjny na moim mieszalniku o wymuszonym działaniu?

Patrz ilustracja poniżej: