GDZIE ZNAJDĘ NUMER SERYJNY NA MOIM PRZENOŚNIKU TAŚMOWYM?

Numer seryjny na przenośniku taśmowym SoRoTo® znajduje się za wyłącznikiem silnika na listwie zasilającej.

Serial_no._belt_conveyor